L'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), la ciència de la llum

L'ICFO és una institució jove que té com a objectiu fer avançar els límits del coneixement de la fotònica, la ciència i la tecnologia de la llum. Els seus programes de recerca s'emmarquen en línies de frontera de primer nivell mundial i tenen l'objectiu d'encarar els importants desafiaments als què s'enfronta la societat en general. Es centra en problemes, actuals i de futur, en salut, energia, informació, seguretat, protecció i cura del medi ambient.

En recerca, l’ICFO realitza una recerca de frontera, de base àmplia en diversos camps de les ciències fotòniques, des de les telecomunicacions òptiques fins a les biotecnologies, passant per les tècniques de detecció remota, els sensors, la informació quàntica i la fotònica industrial. En formació, ofereix la possibilitat d’obtenir el doctorat en ciències òptiques amb una àmplia cobertura tant dels aspectes bàsics com aplicats. En desenvolupament econòmic i creació de riquesa, el centre estableix col·laboracions amb la indústria i amb el sector privat en general, i afavoreix la creació d’empreses de base tecnològica per part dels seus investigadors i, molt especialment, dels seus estudiants graduats.

La finalitat de les activitats de divulgació científica de l’ICFO és inspirar estudiants, professors, col·legues científics, el públic i la indústria en general, mostrant el potencial de la llum com a eina per a la recerca, la tecnologia, la indústria i la societat. L’objectiu principal del programa de divulgació científica de l’ICFO és promocionar el potencial, l’omnipresència i la ubiqüitat de la ciència i la tecnologia de la llum i les seves aplicacions industrials.

Podeu consultar el programa de divulgació científica de l’ICFO aquí.

L'ICFO va ser inaugurat l'any 2002 pel Govern de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona Tech. S’ubica al Parc Tecnològic del  Mediterràni de Castelldefels i compta amb més de 60 laboratoris, hi treballen més de 350 professionals de més de 50 nacionalitats i 24 grups de recerca. Diferents rànquings internacionals situen l'ICFO com una de les institucions de recerca de més qualitat a escala mundial en la seva àrea.
 

Font: ICFO, Cerca