Living Lab de Salut de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa

El Living Lab de Salut de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa duu a terme projectes de promoció de la salut i del canvi transformatiu del sistema de R+D+I codesenvolupats amb diversos actors socials: la comunitat científica, la indústria, els responsables de fer política, la comunitat educativa, les entitats de la societat civil i la ciutadania en general.


Aquests projectes contemplen programes educatius i programes participatius de recerca i innovació i de governança que es duen a terme amb la comunitat i per a la comunitat. I que tenen per objectius:
 

 • Promoure hàbits saludables per fomentar que la ciutadania pugui prendre decisions sobre la seva salut basades en raonaments científics i crítics.
   
 • Apoderar la societat perquè pugui participar en projectes de recerca i innovació (R+D+I), en intervencions de promoció de la salut i en presa de decisions en R+D+I.
   
 • Alinear l'R+D+I i les intervencions amb les necessitats i expectatives de la societat facilitant processos participatius en les diferents etapes del procés d’R+D+I: la priorització de programes de recerca, la definició i l’execució de projectes de recerca i innovació i la definició de polítiques públiques i d’intervencions de promoció de la salut.
   
 • Promoure la recerca i la innovació responsables (RRI) i l'Open Science oferint formació, difusió i assessorament en RRI a nivell local, nacional i europeu, per mitjà de projectes europeus.
   
 • Impulsar la comunicació científica. Coordinar la comunicació de la institució i facilitar constantment informació i diàleg amb la ciutadania.


Living Lab de Salut d’IrsiCaixa coordina els següents programes participatius:
 

 • Projecte Co-ResponsaVIHlitat, un programa pilot de governança per a l’eradicació del VIH a través d’un procés obert i inclusiu en el qual participen més de 660 actors socials interessats en la temàtica amb la finalitat de co-definir una agenda amb les línies de recerca prioritàries per a la prevenció del VIH. Aquesta "Agenda de Recerca en Prevenció del VIH/sida" contemplarà les necessitats dels diferents actors socials. Podeu obtenir més informació sobre el projecte, aquí.
   

 • Projecte Sana Ment, que involucra els estudiants en la recerca i la innovació. En aquest projecte es dissenyen i s’implementen intervencions de salut vinculades al benestar emocional per als estudiants i amb ells, en col·laboració amb educadors, estudiants, investigadors, associacions de pacients, polítics i empreses.
   

 • Sana Ment és un projecte impulsat pel Living Lab de salut d’IrsiCaixa, en coordinació amb el clúster de Catalunya del programa educatiu Xplore Health, i amb la col·laboració del projecte europeu EnRRICH. Hi participen 15 centres educatius pilot de Catalunya i 4 centres de recerca i universitats. El projecte segueix criteris de qualitat i metodologies basades en la Recerca i la Innovació Responsables (RRI) i s’inspira en els models europeus de Science Shops i Living Labs. S’hi inclou la recerca participativa comunitària (CBPR), la innovació oberta i la governança participativa. Podeu obtenir més informació sobre el projecte, aquí.
   

 • Disseny d'una agenda col·lectiva de necessitats sobre salut amb més de mil estudiants de secundària. Els estudiants van elaborar una agenda col·lectiva de necessitats sobre salut, a partir d’un llistat que contemplava temàtiques com el VIH i la sida, l’homeopatia, l’ús de les vacunes, la salut mental, les malalties rares, etc. Els participants van prioritzar aquelles en les què tenien més necessitat d’aprofundir. El projecte es va completar durant el curs 2014-15 i es va coordinar des del Living Lab de Salut d’IrsiCaixa.

  Com a resultat del procés participatiu, els estudiants van escollir “estrès, depressió i benestar emocional” com a temàtica més votada, i “VIH/sida” va quedar en segona posició. Entorn a aquestes temàtiques es van endegar els projectes participatius Sana Ment i Co-ResponsaVIHlitat.

  Per tal de coordinar els centres educatius participants, quinze docents van participar en un curs sobre Innovació i Recerca Responsables (RRI, de les sigles en anglès). Més informació, aquí.


Pel que fa als programes educatius, IrsiCaixa, en col·laboració amb l’Obra Social ‘La Caixa’ i Amgen, coordina programes de promoció de la salut adreçats a estudiants de secundària, batxillerat i cicles formatius de grau superior.
 

 • Xplore Health és un programa educatiu europeu per promoure la salut facilitant la presa de decisions basades en el raonament científic. Es desenvolupa per internet i per mitjà d’una xarxa de centres educatius pilot, centres de recerca i museus de ciència de l’Estat espanyol. Podeu obtenir més informació aquí.
   

 • IrsiCaixa Divulgació és un programa de difusió dels conceptes bàsics, de recerca i de prevenció del VIH/sida. Podeu consultar el web d'IrsiCaixa Divulgació aquí.
   

El Living Lab de Salut forma part de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, un institut de referència internacional, líder en la recerca per a l’eradicació del VIH/sida i les malalties que hi estan relacionades. La investigació que porta a terme també afronta altres reptes de la biomedicina actual, com ara l’estudi del microbioma o de les malalties infeccioses emergents.

Impulsat per l’Obra Social “la Caixa” i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, IrsiCaixa es va constituir el 1995 com a fundació privada sense ànim de lucre. El dirigeix des dels seus inicis el doctor Bonaventura Clotet, que també és president de la Fundació Lluita contra la Sida i cap del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.Podeu obtenir més informació sobre l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa i el Living Lab de Salut al seu web.


 

Font: IrsiCaixa

3
Etiquetes:
Living Labs, IrsiCaixa, Salut