El Museu de Ciències Naturals La Tela de Granollers celebra 30 anys de recerca i divulgació

I ho celebra amb la inauguració d'una biblioteca i una sala de lectura dedicada a Antoni Jonch, director del Museu de Granollers el 1982 quan es va posar en marxa la secció de ciències naturals i que el 1987 es convertiria en el Museu de Ciències Naturals La Tela.

Una de les activitats principals del museu és la recerca científica. En l’actualitat, La Tela divideix la seva activitat investigadora en quatre àrees (segons els organismes estudiats), són les següents: quiròpters, lepidòpters, petits mamífers i herpetologia (amfibis i rèptils). Cadascuna de les àrees porta a terme diferents projectes.

Des de l'any 2015 les quatre àrees s'han integrat en el grup de recerca emergent BiBIO. A més, la qualitat de la recerca científica duta a terme des del museu queda avalada per la publicació dels resultats en revistes científiques de prestigi internacional.

El museu també ha potenciat les recerques amb participació ciutadana i ha lligat molt la seva activitat a la proximitat amb el Montseny. Actualment el museu és la seu del Centre de Documentació del Parc Natural del Montseny.

Pel que fa a l'activitat educativa, el museu presenta un programa d'activitats didàctiques relacionades amb les ciències naturals, el medi ambient i el patrimoni natural i també dóna suport i difon el treball de recerca del museu i de les seves col·leccions.

L'acció educadora del museu té com a objectiu estimular la curiositat, l’anàlisi i el coneixement a través de l’experiència vivencial, l’observació i la manipulació directa i l’experimentació pràctica.

Les activitats escolars proposades són un recurs que fomenta emocions positives i de respecte pel medi natural i l’entorn i ajuda a desvetllar l’esperit científic i de recerca en els escolars.

També es programen activitats adreçades a les famílies, on podran compartir emocions, descobriments i coneixements i activitats per a tots els públics, amb l’objectiu de divulgar i apropar la ciència als ciutadans.

Podeu consultar els fons i tota l'activitat expositiva, educativa i de recerca del Museu al seu web.
 

Font: Museu de Ciències Naturals de Granollers