La COSCE presenta l’informe de seguiment i anàlisi de les de les polítiques científiques del govern espanyol l'any 2017


La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) presenta aquest informe amb una anàlisi de les actuacions del govern espanyol en matèria d’I+D+i. L’informe fa una valoració dels Presupuestos Generales del Estado (PGE) destinats a ciència el 2017, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, del compliment dels pactes d’investidura, i de l’activitat desenvolupada per l’Agencia Estatal d’Investigació (AEI). L’informe també inclou propostes amb canvis i modificacions que, segons la COSCE, poden contribuir a millorar l’efecte de la intervenció pública en la ciència.

L’informe evidencia una manca d’informació sobre l’estratègia a seguir en l’àmbit de la ciència i constata l’absència d’una política orientada a generar confiança i a reduir la inseguretat i incertesa inherent a qualsevol activitat d’I+D+i. L’informe també alerta que encara no s’ha aprovat el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), sotmès a informació pública el passat mes de juliol, i que hauria d’incloure les actuacions destinades al foment de la ciència.

Davant d’aquesta situació, l’informe proposa, entre d’altres mesures, la creació d’un grup de treball amb experts que fixin i desenvolupin els elements bàsics per dotar el país «de una política de I+D+i estable, comprometida y transformadora que contribuya a reformar en profundidad el modelo económico y social de España y adecuar el marco legislativo y administrativo que favorezca el desarrollo de la ciencia, la educación y la cultura».

Per tal que l’Agencia Estatal de Investigación pugui assolir un paper clau en la definició d’una veritable política de ciència estatal, l’informe proposa «dotarla de características similares a las de otras instituciones internacionales» i aporta una anàlisi d’algunes agencies nacionals d’investigació de referència com són l’Agence Nationale de la Recherche (ANR); European Research Council (ERC); National Science Foundation (NSF); i finalment, l’UK Research and Innovation (UKRI).

L’Informe de seguimiento y anàlisis de las políticas científicas anunciadas y ejecutadas por el Gobierno durante 2017 forma part del projecte DECIDES (Debates sobre Ciencia y Desarrollo Económico y Social), una iniciativa de la COSCE en col·laboració amb la Fundació Bancària ‘La Caixa’ i que té per objectiu contribuir al debat sobre el paper de la ciència els propers anys com a element imprescindible per al desenvolupament d’una veritable societat pròspera, competitiva, amb uns índexs elevats de benestar i fonamentada en el coneixement.


Podeu consultar més detalls sobre l’informe a la nota de premsa publicada per la COSCE, així com l’informe complet aquí.Font: COSCE