Aprovat el Plan Estatal de Política Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020)


El Consell de Ministres  aprova el divendres 29 de desembre el Plan Estatal de Política Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 que inclou les ajudes estatals destinades a la R+D+i, que s'atorguen preferentment a través de convocatòries en règim de concurrència competitiva. El Pla Estatal és el principal instrument estatal en matèria de política científica i tecnològica que, igual que el corresponent al període 2013-2016, està integrat per quatre programes estatals que responen als objectius generals establerts en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020): promoció del talent i la seva ocupabilitat; generació de coneixement i enfortiment del sistema; lideratge empresarial en R+D+i; i, la R+D+i orientada als reptes de la societat.


El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a través de la Secretaría de Investigación, Desarrollo e Innovación, ha elaborat el Plan Estat tenint en compte els centres públics d'investigació, les universitats, els centres tecnològics, les associacions empresarials, les plataformes tecnològiques i experts procedents de la comunitat científica, tècnica i empresarial. S'han incorporat també propostes rebudes durant la consulta pública celebrada el mes de juliol de 2017.PDF Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020També podeu consultar el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 i la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020


 

Font: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad