La Ciència Oberta una realitat en el 2020


A principis de setembre s’ha presentat una important proposta signada per 11 organitzacions nacionals europees d’investigació que pretén fer realitat la implementació de l’accés obert al coneixement científic. La iniciativa denominada ‘cOAlition S’ presenta el ‘Pla S’ amb 10 principis i el compromís d’aplicar, abans de l’1 de gener de 2020 les mesures necessàries per complir el següent precepte fonamental: "El 2020, les publicacions científiques resultat d'investigacions finançades per subvencions públiques proporcionades per consells d'investigació i organismes de finançament nacionals i europeus participants seran publicades en revistes o plataformes d'accés obert que acompleixin amb les especificacions efectuades."

Aquest projecte compta amb el suport de la Comissió Europea i el Consell Europeu d’Investigació i ha estat signat per 11 organitzacions procedents d’Àustria, França, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Noruega, Polònia, Eslovènia, Suècia i Regne Unit. Crida l’atenció l’absència de països importants en investigació com Suïssa i Alemanya. Espanya de moment tampoc no ha signat l’acord. La iniciativa convida a d’altres entitats de finançament de la investigació tant públiques com privades de tot el món a afegir-s’hi.
 

Trobareu tota la informació sobre aquesta iniciativa aquí.
 

Per ampliar l'anàlisi de la notícia podeu consultar també aquests dos articles:

«La ciencia europea al fin se está volviendo de libre acceso, y España se está quedando fuera» de Santiago Campillo publicat el 5 de setembre a Magnet.

«Europa se lanza al ‘open access’: ¿hacia el fin del modelo actual de publicaciones científicas?» de José A. Plaza publicat el 5 de setembre a Diario médico.