Informe del Observatorio de la ciencia ciutadana en España


Informe que reporta el segon any d’activitat del Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España, un projecte que va iniciar l’any 2016 la Fundación Ibercivis amb l'objectiu de crear un catàleg de pràctiques per conèixer i donar més visibilitat a les iniciatives en matèria de ciència ciutadana que es desenvolupen a l’estat espanyol. El document informa dels projectes introduïts en el catàleg de pràctiques, dels impactes de la ciutadana en les publicacions científiques i dels recursos (guies, metodologies, indicadors d’avaluació i recursos docents) més rellevants en matèria de ciència ciutadana. L’informe fa una comparativa dels programes de finançament i dels models organitzatius de les associacions o xarxes de ciència ciutadana. I inclou també els articles de divulgació de la ciència ciutadana publicats per l’observatori.
 

PDF Informe del Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España


Podeu consultar el catàleg de pràctiques, les entrevistes, els articles i tota la informació sobre el Observatorio de la Ciencia Ciudadana al seu web.
 

El Observatorio de la Ciencia Ciudadana, coordinat per la Fundación Ibercivis, compta amb el finançament de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
 

Font: Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España